Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri

Doğru Sonuçlara Kaliteli Su İle Ulaşılır!

 

Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri suların biyolojik yöntemle arıtılması amacıyla 50 – 600 kişiye göre tasarlanmış kompakt bir arıtma tesisidir. Belirli nüfuslara göre standart hale getirilmiş havalandırma, çöktürme, çamur stabilizasyon havuzu ile işletme kabininden oluşan su arıtma sistemleridir.

Atıksular, tesisin ve atık su kanalının konumuna göre cazibe veya terfi ve havalandırma ünitesine alınır, burada içerdiği organik maddeler aerobik bakteriler tarafından karbondioksit ve suya dönüştürülür.

Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri

Aerobik şartların sağlanması amacıyla ortama blower ve difüzörler yardımıyla hava verilir. Havalandırma ünitesinde organik kirliliği gidermiş olan atık su, bakteri yumakları ile birlikte çöktürme ünitesine geçer. Burada bakteri yumaklarının çökelmesi sağlanarak katı ve sıvı birbirinden ayrılır.

Çöktürme ünitesinden alınan arıtılmış su, alıcı ortama verilmeden önce klorlanarak dezenfekte edilir. Endüstriyel atık su arıtma istenildiği takdirde arıtılan su filtrasyondan geçirilerek bahçe sulanmasında kullanılabilir. Havalandırma havuzunda arıtmayı sağlayan bakteri miktarını sabit tutmak amacıyla çöktürme havuzu tabanındaki bakteri yumakları (aktif çamur) air-lift sistemi ile havalandırma ünitesine geri devrettirilir.

Fazla çamur ise çamur stabilizasyon ünitesine alınır. Bu ünitede çamura hava verilir ve septik hale geçmesi engellenerek stabilize edilmesi sağlanır. Yılda birkaç kez çamur stabilizasyon ünitesinden fazla çamur vidanjör ile çekilerek uzaklaştırılır. Atık su arıtma sistemleri ile temiz suyu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

  •  İşletme ve bakım kolaylığı
  •  Düşük enerji tüketimi
  •  Fazla yer kaplamayan boyutlar
  •  Nakli montaj kolaylılığı
  •  Korozyona karşı dayanıklılık
  •  Gömülü veya zemin üstü uygulanabilirlik
MODELLER NÜFUS KAPASİTE BOI BOYUTLAR
m³/gün Kg./gün Yükseklik Yükseklik Yükseklik
HydroSafe 50 50 10 3 3,00 1,66 3,66
HydroSafe 100 100 20 6 3,00 2,16 4,16
HydroSafe 200 200 40 12 3,00 2,16 4,66
HydroSafe 400 400 80 24 3,00 2,16 7,66
HydroSafe 500 500 100 30 3,00 2,16 9,16
HydroSafe 700 700 140 42 3,00 2,80 13,50
HydroSafe 1000 1000 200 60 3,00 2,80 13,50